İdari Birimler

Yüksekokul Sekreteri

Zeynep KIRTE

e-posta: zeynep.kirte@ege.edu.tr

 

İdare Amiri - Ayniyat

Kenan ÖZGÜR

e-posta: kenan.ozgur@ege.edu.tr

 

Ek Ders - Maaş - Muhasebe İşleri

Gurbet ÇATALKAYA

e-posta: gurbet.catalkaya@ege.edu.tr

 

Öğrenci İşleri - Evrak Kayıt

Serkan YAŞARBAŞ

e-posta: serkan.yasarbas@ege.edu.tr

 

Koruma ve Güvenlik

                                         

Mehmet KAYA                                        Mustafa AKTÜRK

e-posta: mehmet.kaya@ege.edu.tr         e-posta: mustafa.akturk@ege.edu.tr


Yardımcı Hizmetler

                                                 

Şerife ATALARDAN                                       Meryem ŞİMŞEK

e-posta: serife.atalardan@mail.ege.edu.tr        e-posta: meryem.simsek@ege.edu.tr