Öğrenci Danışmanlığı

Öğrenci Danışmanlığı

Kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili program öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır.

Akademik Danışman, öğrenim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Öğrenciler, danışmanlarının görüşünü alarak her dönemin başında alacakları derslere kayıt yaptırırlar. Bunun yanısıra danışmanlar öğrencilerin, başarı ve motivasyonlarını takip ederek, mesleki fırsatlar, eğitim sorunları gibi ders ve meslek planlamasında ve gerekirse bölümle ilgili veya kişisel sorunlarını aşmak için de öğrencilere yardımcı olur.

Danışman Listesi

 

Öğrenci Temsilciliği

Öğrenci temsilcisi, temsil ettiği sınıfın / programın / meslek yüksekokulunun öğrencilerini temsil eder. Öğrenciler ile yönetim organları arasındaki iletişimi geliştirir, öğrenci etkinliklerini koordine eder, öğrencilerin sorunlarını belirler ve bunların çözümü için ilgili yönetim organlarına iletir, öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında akademik toplantılarda öğrencileri temsil eder.

  • Uçak Teknolojisi Programı 1. sınıf öğrenci temsilcisi                                   Cenk ZEYREK
  • Uçak Teknolojisi Programı 2. sınıf öğrenci temsilcisi                                   Osman BAĞDAT
  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı 1. sınıf öğrenci temsilcisi     Sedef Nur ÖZCAN
  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı 2. sınıf öğrenci temsilcisi     Sinem ÖZTÜRK

 

  • Uçak Teknolojisi Programı öğrenci temsilcisi                                               Osman BAĞDAT
  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı öğrenci temsilcisi                 Sinem ÖZTÜRK

 

  • Havacılık Meslek Yüksekokulu öğrenci temsilcisi                                       Osman BAĞDAT