Müdürlük

                                                                                 

                                                                     Doç.Dr. İbrahim Etem SAKLAKOĞLU

                                                                                         Müdür V.

 

                                                                                                  

                  Öğr.Gör. Alperen DOĞRU                                                                   Yrd.Doç.Dr. Rüstem Barış YEŞİLAY

                        Müdür Yardımcısı                                                                                        Müdür Yardımcısı