UTEK Program Çıktıları
 • Matematik, fen bilimleri ve havacılık ile ilgili bilgileri uygulama becerisine sahip olur.
 • Pratik uygulama becerisinin yanı sıra verileri analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
 • İnsan faktörlerinin, çevre, toplum, etik, sağlık ve güvenlik, kalitenin, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini kavrar.
 • Takım çalışması bilincine sahip olur ve ekip üyeleri ile koordineli çalışabilir.
 • Etkin iletişim kurma becerisine sahip olur.
 • Teknik problemleri belirleyebilir ve problemlerin çözümünde yol gösterebilir.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincini kavrar ve bunu yaşama geçirebilir.
 • Güncel konularla ilgili bilgiye sahiptir ve araştırma tekniklerini kullanarak gerekli konularda araştırmalar yapabilir.
 • Teknolojik, ekonomik ve toplumsal değişiklikler ile ilgili sorumluluk ve çevre bilincine sahiptir.
 • Emniyet faktörlerini ön planda tutarak mesleki özgüven sahiptir ve inisiyatif alabilir.
 • Havacılıkla ilgili temel prensip, standartlar, kuralları ve kanunları bilir ve mesleki açıdan bunları uygulayabilir.
 • Araştırma yapabilir, rapor hazırlayabilir ve sunum yapabilir.
 • İngilizce okuma, anlama, yazma ve konuşabilme kabiliyetine sahiptir.
 • Teknik resim bilgisini uygulayabilir.
 • Temel bilimsel konuların farkındadır, bu konuları yorumlayabilir ve gerektiğinde kullanabilir.
 • Hava aracı imalatı ile ilgili temel konuları bilir ve uygulayabilir.
 • Hava aracı imalatıyla ilgili takım, alet ve makinaları bilir ve kullanabilir.
 • Hava aracı imalatıyla ilgili standartları bilir ve uygulayabilir.
 • Hava aracı bakım ve onarımı ile ilgili temel konuları bilir ve uygulayabilir.
 • Hava aracı bakım ve onarımı ile ilgili takım, alet ve ekipmanları bilir ve kullanabilir.
 • Hava aracı bakım ve onarımıyla ilgili standartları bilir ve uygulayabilir.