SHUİ Program Çıktıları
  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanındaki genel kavramları tanımlayabilmek / açıklayabilmek
  • Havaalanında yolcu ve yer hizmetlerinin düzenli verilmesini sağlayabilmek
  • Hava taşımacılığına ilişkin bilgi ve görüşlerini, çalışanlar ve ekip arkadaşlarına yazılı ve sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olabilmek
  • Havacılıkta emniyeti sağlayıcı önlemler alabilmek
  • Temel işletme fonksiyonlarını ve aralarındaki ilişkileri bilmek
  • Karar verme ve iletişim becerilerini kullanabilmek
  • Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilmek
  • Bağımsız ve takım olarak çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek
  • Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
  • Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilmek