SHUİ Eğitim Planı
  1. YARIYIL        
DERS KODU DERS ADI T U L ECTS
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I  2 0 0 2
TUR 101 Türk Dili I  2 0 0 2
SHU 101 Matematik  3 0 0 3
SHU 103 Bilgisayar 3 0 0 3
SHU 105 Temel Havacılık Bilgisi ve Terminolojisi 2 0 0 2
SHU 107 Sivil Havacılığa Giriş 3 0 0 4
ÜYG 103 Üniversite Yaşamına Geçiş 1 1 0 2
SHU 111 Genel Muhasebe 3 0 0 4
  Seçmeli Grubu 1. YY (2 ders) 7 0 0 8
  TOPLAM 26 1 0 30
           
  2.YARIYIL        
DERS KODU DERS ADI T U L ECTS
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2 0 0 2
TUR 102 Türk Dili II 2 0 0 2
SHU 102 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 0 2
SHU 104 Yolcu Hizmetleri 3 0 0 3
SHU 106 Uçuş Harekat 3 0 0 4
SHU 108 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 0 0 2
  Seçmeli Grubu 2. YY (3 ders) 9 0 0 10
SHU 122 Staj I (EDÖ)       5
  TOPLAM 22 0 0 30
           
  3.YARIYIL        
DERS KODU DERS ADI T U L ECTS
SHU 201 Harekat Performans 3 0 0 3
SHU 203 Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri 2 0 0 3
SHU 205 İşçi Sağlığı ve İşyeri Güvenliği 2 0 0 2
SHU 207 Ramp Hizmetleri 3 0 0 3
SHU 209 Havacılık Emniyeti ve Güvenliği 2 0 0 3
SHU 211 Meteoroloji 2 0 0 3
SHU 213 Lojistik Yönetimi 2 0 0 3
  Seçmeli Grubu 3. YY (3 ders) 10 0 0 10
    26 0 0 30
           
  4.YARIYIL        
DERS KODU DERS ADI T U L ECTS
SHU 202 Havaalanı Faaliyetleri ve Donanımı 3 0 0 4
SHU 204 İletişim 2 0 0 2
SHU 206 Hava Kargo Yönetimi 2 0 0 2
SHU 208 Model Uçak Yapımı 1 2 0 3
  Seçmeli Grubu 4. YY (4 ders) 13 0 0 14
SHU 228 Staj II (EDÖ)       5
  TOPLAM 21 2 0 30
           
  I .YARIYIL SEÇMELİ DERSLER SGEMYO        
DERS KODU DERS ADI T U L ECTS
SEÇMELİ GRUBU - 1
YDI 101 Yabancı Dil I 4 0 0 4
SHU 113 Advanced English I * 4 0 0 4
SEÇMELİ GRUBU - 2
SHU 115 Introduction to Business Administration * 3 0 0 4
SHU 117 Genel İşletme 3 0 0 4
           
  II .YARIYIL SEÇMELİ DERSLERSGEMYO        
DERS KODU DERS ADI T U L ECTS
SEÇMELİ GRUBU - 1
YDI 102 Yabancı Dil II 4 0 0 4
SHU 120 Advanced English II * 4 0 0 4
SEÇMELİ GRUBU - 2
SHU 110 General Economics * 3 0 0 4
SHU 112 Genel Ekonomi 3 0 0 4
SEÇMELİ GRUBU - 3
SHU 114 Human Factors in Aviation * 2 0 0 2
SHU 116 Havacılıkta İnsan Faktörleri 2 0 0 2
SHU 118 Girişimcilik 2 0 0 2
           
  III .YARIYIL SEÇMELİ DERSLER SGEMYOZ        
DERS KODU DERS ADI T U L ECTS
SEÇMELİ GRUBU - 1
SHU 215 Aviation Finance * 3 0 0 3
SHU 217 Havacılık İşletmelerinde Finansman 3 0 0 3
SEÇMELİ GRUBU - 2
SHU 219 Aviation English I * 4 0 0 4
SHU 221 Havacılık İngilizcesi I 4 0 0 4
ŞEÇMELİ GRUBU - 3
SHU 223 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3
SHU 225 Havayolu Taşımacılığı 3 0 0 3
           
  IV .YARIYIL SEÇMELİ DERSLER SGEMYOZ        
DERS KODU DERS ADI T U L ECTS
SEÇMELİ GRUBU - 1
SHU 210 Dangerous Goods * 3 0 0 3
SHU 212 Tehlikeli Maddeler 3 0 0 3
SEÇMELİ GRUBU - 2
SHU 214 Management and Organization * 3 0 0 4
SHU 216 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 4
SEÇMELİ GRUBU - 3
SHU 218 Aviation English II * 4 0 0 4
SHU 220 Havacılık İngilizcesi II 4 0 0 4
SEÇMELİ GRUBU - 4
SHU 222 Turizm 3 0 0 3
SHU 224 Müşteri İlişkileri 3 0 0 3
SHU 226 İşaret Dili 3 0 0 3